VNPT logo

Vinaphone

  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 • Bổ sung 01 nước khai thác mới chuyển vùng quốc tế  (03/07/2014)

 • Công ty Dịch vụ Viễn thông (Vinaphone) thông báo bổ sung 01 nước khai thác mới dịch vụ CVQT vào bảng cước 5 vùng cho các thuê bao Vinaphone sử dụng dịch vụ CVQT tại nước ngoài theo các nội dung sau:

   

  Thời gian áp dụng: kể từ 24/6/2014

   

  Đối tượng áp dụng: Áp dụng đói với các thuê bao trả sau sử dụng dịch vụ CVQT tại nước ngoài.

   

  Danh sách nước: Tonga

   

  Nội Dung bảng cước:

    Thuê bao trả sau Thuê bao trả trước
  Dịch vụ Vùng 4 Vùng 4
  1. Dịch vụ thoại (VND/phút)

  Không có dịch vụ

  a. Gọi về Việt Nam 119.000
  b. Gọi trong nước sở tại 32.000
  c. Gọi quốc tế 119.000
  d. Gọi vệ tinh 350.000
  e. Nhận cuộc gọi 15.000 15.000
  2. Dịch vụ SMS (VND/bản tin)
  a. Gửi tin nhắn 9.000 Không có dịch vụ
  b. Nhận tin nhắn Miễn phí
  3. Dịch vụ Data (VND/10kB) 4.000
  4. Mạng khai thác Tonga

   

  Các nội dung khác: Không thay đổi theo công văn hiện hành.