VNPT logo

Số điện thoại cần biết

  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 • CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI CẦN BIẾT  (13/12/2010)

 • I. Số điện thoại khẩn cấp:

  - Công An: 113
  - Cứu hỏa: 114
  - Cấp cứu: 115

   

    Các số điện thoại cần thiết:

   

          • 18001166 (dịch vụ cố định/internet/truyền hình)
          • 18001091 (dịch vụ di động)

   

      Viễn thông Thừa Thiên Huế
      Trụ sở chính: 08 Hoàng Hoa Thám, Thành phố Huế
      Tel: (0234) 3838009
      Fax: (0234) 3849849