VNPT logo

Vinaphone

  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 • Dịch vụ quản lý gói cước U1 roaming  (04/09/2014)

 • Nhằm hỗ trợ khách hàng Vinaphone có nhu cầu sử dụng gói U1 roaming nhưng không muốn phát sinh cước Data Roaming ngoài gói U1 roaming, Công ty Dịch vụ Viễn thông Vinaphone thông báo triển khai dịch vụ quản lý gói cước U1 roaming cho thuê bao trả sau qua kênh SMS, cụ thể như sau:

   

  1. Thời gian hiệu lực: Từ ngày 29/8/2014.

  2. Nội dung thực hiện:

  - Thuê bao đăng ký dịch vụ quản lý gói cước U1 roaming chỉ có thể phát sinh lưu lượng dịch vụ Data roaming tại các mạng có cung cấp gói U1 roaming. Thuê bao cập nhật các mạng khác sẽ không sử dụng được dịch vụ GPRS/Data mà chỉ sử dụng được dịch vụ thoại và tin nhắn.

   - Cú pháp đăng ký / hủy dịch vụ qua kênh SMS:

      + Đăng ký dịch vụ: DK QL gửi 9123.

      + Hủy dịch vụ: HUY QL gửi 9123.

  - Chi tiết kịch bản đăng ký, hủy đăng ký như phụ lục đính kèm

   

  PHỤ LỤC
  (Kèm theo văn bản số 3483/VNP-R&DVQT, ngày 29/8/2014)
  Kịch bản dịch vụ quản lý gói cước U1 roaming

  TT Mô tả Phản hồi từ hệ thống
  1 Đăng ký dịch vụ: Soạn tin "DK QL" gửi 9123  
    Khách hàng nhắn tin sai cú pháp ví dụ ("DKQL"): SMS: QK da nhan tin sai cu phap. De dang ky dv quan ly goi cuoc U1 roaming, soan "DK QL" gui 9123. De biet them chi tiet vui long goi 18001091/9191/+84912481111 hoac truy cap http://www.vinaphone.com.vn. Tran trong!
    Khách hàng nhắn tin đúng cú pháp:  
    TH1: Khách hàng chưa đăng ký dịch vụ CVQT SMS: Quy khach chua dang ky dich vu CVQT. De dang ky dv CVQT, soan DK CVQT gui 9123. Cam on da su dung dich vu cua Vinaphone.
    TH2: Khách hàng đã đăng ký dịch vụ CVQT SMS1: QK da dang ky dv quan ly goi U1 roaming cua Vinaphone. QK chi co the su dung dich vu data trong cac mang ho tro goi U1 roaming. De biet them chi tiet vui long goi 18001091/9191/+84912481111 hoac truy cap http://www.vinaphone.com.vn. Tran trong!

  SMS2: QK vui long huy dv quan ly goi U1 roaming trong truong hop khong có nhu cau su dung dich vu. De huy dich vu, soan HUY QL gui 9123. De biet them chi tiet vui long goi 18001091/9191/+84912481111 hoac truy cap http://www.vinaphone.com.vn. Tran trong!

  2 Hủy dịch vụ: Soạn tin "HUY QL" gui 9123  
    Khách hàng nhắn tin sai cú pháp ví dụ ("HUYQl"): SMS: QK da nhan tin sai cu phap. De huy dv quan ly goi cuoc U1 roaming, soan "HUY QL" gui 9123. De biet them chi tiet vui long goi 18001091/9191/+84912481111 hoac truy cap http://www.vinaphone.com.vn. Tran trong!
    Khách hàng nhắn tin đúng cú pháp:  
    Trường hợp dịch vụ chưa bị hủy Dich vu quan ly goi U1 roaming cua quy khach da duoc huy thanh cong. Cam ơn da su dung dich vu cua Vinaphone.
    Trường hợp dịch vụ đã bị hủy Quy khach da yeu cau huy dich vu thanh cong. Cam ơn da su dung dich vu cua Vinaphone.
    Trường hợp chưa đăng ký dịch vụ Quy khach chua dang ky dich vu CVQT. De dang ky, soan tin DK CVQT hoac IR ON gui 9123. Hoac truy cap http://www.vinaphone.com.vn.