VNPT logo

Vinaphone

  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 • Gói cước phụ Voice ngoại mạng cho thuê bao DN/VIP tích hợp/ALO tích hợp  (24/09/2014)

 • Từ ngày 25/9/2014, Vinaphone triển khai gói cước phụ Voice ngoại mạng sử dụng kèm theo các gói DN/VIP tích hợp/ALO tích hợp.

   

  1. Đối tượng:

   

  - Thuê bao đang sử dụng một trong các gói cước DN/VIP tích hợp (không áp dụng cho gói cước DN101, DN145, VIP169, VIP179).

  - Thuê bao cá nhân đang sử dụng một trong các gói cước ALO tích hợp (không áp dụng cho gói cước ALO135 & ALO145) và các thuê bao đang sử dụng gói cước KM cục vộ có hướng gọi nọi mạng VNP, cố định VNPT/Gphone toàn quốc.

  - Hạn mức sử dụng gói Voice ngoại mạng theo tháng dương lịch. Thời gian sử dụng tương ứng với thời gian hưởng khuyến mại còn lại của gói tích hợp.

   

  2. Nội dung và giá cước

   

  - Đơn giá: 35.000đ/tháng (đã bao gồm VAT)
  - Số phút sử dụng: 50 phút/tháng
  - Hướng sử dụng: Gọi cố định mạng khác, di động mạng khác.
  - Đặc điểm: Không giới hạn cuộc gọi. Không giới hạn số phút/cuộc gọi. Sau khi sử dụng hết hạn mức số phút trong gói, nếu sử dụng thêm ngoài gói phút gọi ngoại mạng (ngoài gói) sẽ bị tính cước theo đơn giá niêm yết quy định hiện hành. Nếu không sử dụng hết hạn mức trong tháng sẽ không được bảo lưu sang tháng kế tiếp.

   

  3. Các quy định cụ thể đăng ký gói cước

   

  - Đăng ký mới gói cước Voice ngoại mạng, trong thời gian hưởng khuyến mại nếu:
      + Đăng ký trước ngày 21 của tháng: có hiệu lực sử dụng ngay trong tháng.
      + Đăng ký từ ngày 21 của tháng trở đi: có hiệu lực sử dụng từ tháng kế tiếp.
      + Để đăng ký gói cước Voice ngoại mạng thì khách hàng cần ra Điểm Giao dịch của các VNPT-TT để làm thủ tục.
  - Trong thời gian hưởng khuyến mại: Khách hàng có thể hủy gói cước Voice ngoại mạng và có hiệu lực từ tháng kế tiếp. Để hủy gói cước thì khách hàng cần ra Điểm giao dịch của các VNPT-TT để làm thủ tục.
  - Thời gian sử dụng các gói cước Voice ngoại mạng theo thời gian hưởng khuyến mại còn lại tương ứng của gói DN/VIP tích hợp/ALO tích hợp.
  - Nếu khách hàng chuyển đổi gói DN/VIP tích hợp sang gói DN101, DN145, VIP169, VIP179 thì gói Voice ngoại mạng kèm theo (nếu có) sẽ bị hủy.
  - Nếu khách hàng chuyển đổi gói ALO tích hợp sang gói ALO135/ALO145 thì gói Voice ngoại mạng kèm theo (nếu có) sẽ bị hủy và không được hoàn tiền mua gói.