VNPT logo

Vinaphone

  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 • Quy định mệnh giá nạp tiền E-Load áp dụng từ 17/9/2014  (19/09/2014)

 • Công ty VinaPhone đã có công văn 2543/VNP-HD ngày 07/7/2014 về việc thông báo triển khai cung cấp các mệnh giá nạp tiền E_load trên 500.00 đồng.

   

  Để đảm bảo cho khách hàng nạp tiền dễ dàng, Công ty VinaPhone thông báo quy định mệnh giá nạp tiền E-Load áp dụng từ ngày 17/9/2014 như sau:

   

  1. Từ 00h00 ngày 17/9/2014, các thuê bao trả trước VinaPhone có thể nạp tiền vào tài khoản bằng các mệnh giá E-Load từ 5.000 đồng đến 1.000.000 đồng, là bội số của 500.

   

  2. Quy định ngày sử dụng của tất cả các mệnh giá nạp tiền VinaPhone (thẻ cào, mã thẻ, mệnh giá E-Load) áp dụng từ 17/9/2014 như sau:

   

  STT Mệnh giá nạp tiền Ngày sử dụng của mệnh giá nạp tiền
  1 Từ 5.000đ đến <10.000đ 02
  2 Từ 10.000đ đến <20.000đ 05
  3 Từ 20.000đ đến <30.000đ 10
  4 Từ 30.000đ đến <50.000đ 20
  5 Từ 50.000đ đến <100.000đ 30
  6 Từ 100.000đ đến <200.000đ 45
  7 Từ 200.000đ đến <300.000đ 70
  8 Từ 300.000đ đến <500.000đ 115
  9 Từ 500.000đ đến =< 1.000.000đ 215